Hoogspanning

Al sinds 2006 ben ik bezig om de bouw van een groot hoogspanningsstation in het Groene Hart van Breukelen tegen te houden. In 2006 was ik het enige raadslid dat tegen de locatie op Kortrijk – Breukelen was. Gaandeweg is een meerderheid van de gemeenteraad en het college het met me eens geworden. Toen echter de gemeente Breukelen niet meer meewerkte, heeft het Rijk de regie naar zich toegetrokken door het project te laten vallen onder de rijkscoƶrdinatieregeling. Hierdoor zijn inspraak en bezwaar fors beperkt. Na een lange tijd van stilte heeft het rijk nu ineens iets van zich laten horen. Na lang onderzoek is het rijk tot de conclusie gekomen dat de beste locatie …. Kortrijk is! We zijn dus weer terug bij af. Ik ga pogen nu de gemeenteraad en het college van Stichtse Vecht te mobiliseren om deze idiote aantasting van het groen tegen te gaan. Om te beginnen heb ik vragen gesteld. Klik hier voor de HSS – vragen Duurzaam Stichtse Vecht.