Maandelijks archief: maart 2012

Politiek manifest: van hijgerigheid naar toekomst

Alles hangt met alles samen

Laat ik weer eens wat een persoonlijk blog over het politieke bedrijf schrijven. Met een stuk of 10 van de 13 fractievoorzitters in Stichtse Vecht pogen we tot betere omgangsvormen te komen. Ik doe daar ook – wellicht tegen beter weten in – enthousiast aan mee, niet zozeer omdat het gezelliger moet worden in raadszaal en op de sociale media, maar vooral omdat we daardoor hopelijk tot betere besluitvorming komen. Daar zijn de inwoners mee gediend en vooral de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Met een manifest pogen we tot eendracht te komen en de neuzen te richten.

Juist het hijgerige reageren op kleine zaken, zoals helaas sommige van mijn collega’s (nog) doen, geeft weinig ruimte om aan lange termijn visies te werken. Ik ben voorzichtig optimistisch over de nu gezette stappen. Zeker als het lukt om met z’n tienen te laten zien hoe het ook kan, is er een grote kans dat anderen ook volgen. Eigenlijk is 2012 te belangrijk om rollebollend en kissebissend over (de digitale) straat te gaan. We gaan dit jaar belangrijke besluiten nemen. Hele concrete zaken zoals het ondersteunen van het C-Fordt bij Maarsseveen, vormgeven aan de verdubbelingsplannen van Nijenrode, maar ook aan abstractere zaken als een mobiliteitsvisie, waarin verkeer en parkeren aan bod komt, een woonvisie die moet bestendigen dat we geen groen meer opofferen aan woningbouw en natuurlijk de duurzaamheidsagenda. Een aantal raadsleden zullen bij deze 3 al afhaken, vrees ik, maar voor mij wordt het nog leuker omdat in 2012 ook het fundament wordt gelegd voor een strategische visie die over alles gaat in de gemeente Stichtse Vecht voor de komende tientallen jaren: genaamd Focus op morgen. Geen luchtfietserij, maar een helder beeld van hoe de gemeente er voor onze inwoners en bezoekers uit zou kunnen zien in pakweg 2025, 2030. Inderdaad: alles hangt met alles samen. Maar dat zie je pas als je wat afstand houdt tot de waan van alledag. Ik gun mijn collega’s ook afstand en reflectie. Alleen hierdoor komen we tot een stevige toekomstbestendige gemeente.