Categoriearchief: politiek

1718 kiezers

Op woensdag 22 november 2023 mocht ik voorzitter zijn op een stembureau in Maarssen. Een zeer hoge opkomst met aan het eind van de dag 1718 te tellen stembiljetten. Zelfs met een heel goed telteam ben je uren bezig om die biljetten uit te vouwen. Hoewel ik als voorzitter uiteraard strikt neutraal ben, moest ik toch even slikken toen iets na negenen de exit poll bekend werd. PVV als grote winnaar.

Uiteindelijke uitslag van de 40.528 stemmers in Stichtse Vecht:

 1. PVV
 2. VVD
 3. GROENLINKS/ Partij van de Arbeid
 4. NSC
 5. D66
 6. BBB

Stembureau 2021

Stembureau Breukelen

Ook dit jaar was ik weer beschikbaar als lid van het Stembureau. Vanwege covid-19 uiteraard anders dan andere keren. We zaten nu niet in een klein knus wijkgebouw, maar in een grote sporthal. Ook de stembiljetten waren groter dan ooit. Alleen het uitvouwen van de ruim 600 biljetten al kostte ons met 10 man/vrouw al een uur. Gelukkig vormden we een goed team en verliep het tellen goed.

Als stembureaulid heb ik natuurlijk geen mening over de uitslag. Als milieukundige hoop ik dat D66 woord houdt en werkelijk werk maakt van de klimaatcrisis.

Energiebesparing in de provincies

Ik spaar het klimaat. jij ook?

Ik spaar het klimaat. jij ook?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn in 2015 belangrijker dan ooit. Mede omdat de nieuwe Statenleden een nieuwe Eerste Kamer gaan kiezen in mei 2015. Ik constateer dat energie een belangrijk thema is in deze verkiezingentijd en -strijd. We moeten minder aardgas uit de Groningse bodem halen, we moeten gaan wennen aan grote windturbines in het landschap.

Dat is een goede basis om naar de bron van het energieprobleem te kijken: we verbruiken gewoon veel te veel energie. Energiebesparing is absoluut noodzakelijk. De Cock-watchers weten dat ik daar al een jaartje of 20 voor pleit. Op dit moment doe ik dat ook in een campagne van stichting Spaar het Klimaat. Doe ook mee, teken zelf en/of plaats onderstaande banner op je eigen website.

"Stop

Kopieer onderstaande code en plak deze in de html van je (LaPosta of MailChimp)nieuwsbrief of op je website:

<a href=”http://ikspaarhetklimaat.nl/pagina/verklaring-onderteken” title=”Onderteken ook de verklaring”>
<img src=”http://ikspaarhetklimaat.nl/banners/ishk_half_banner.png” alt=”Stop energieverspilling in gebouwen”>
</a>

Ook weer actief met opkomstbevordering verkiezingen

Het is heel leuk om als raadslid van Stichtse Vecht in andere gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen te promoten. Als lijsttrekker van het landelijk onafhankelijke Duurzaam Stichtse Vecht kan ik geheel onpartijdig werken aan opkomstbevordering. Deze week sta ik weer een aantal keren in Amsterdam, met name bij ‘moeilijke’ doelgroepen. Daarvoor is onder andere onderstaand filmpje gemaakt.

Druk, druk, druk, maar wel fijne drukte.

Ter overdenking...

Ter overdenking…

Nog 40 dagen te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen. Bij een politicus is de scheiding tussen privaat en politiek leven altijd al klein: ook in de supermarkt ben je aanspreekbaar. Nu in verkiezingstijd is dat verschil nog kleiner. Vandaar dat de campagneleider vroeg of ik ook mijn persoonlijke digitale profiel eens wilde updaten. Bij deze.

Regelmatig krijg ik de vraag wat ik zoal doe in een gemiddelde week. Voor de grap heb ik dat de laatste weken eens bijgehouden. Hierbij de uitslag (in uren per week):

 • 18 uur voor het directe raadswerk: voorbereiden, overleggen, onderzoeken en vergaderen,
 • 25 uur voor het indirecte politieke werk: verkiezingsprogramma, campagne, teambuilding,
 • 15 uur huiswerk: koken, schoonmaken, onderhoud fietsenvloot (16 stuks), snoeiwerk tuin,
 • 20 uur voor bestuursfuncties in verschillende verenigingen en stichtingen buiten Stichtse Vecht,
 • 8 uur Russisch, taalcursus ter voorbereiding op zomervakantie naar Oekraïne,
 • 8 uur hardlopen, vanwege zojuist gelopen Midwintermarathon in Apeldoorn (42,2 km in 3 uur 57 minuten).

Gelukkig doe ik de meeste activiteiten met heel veel plezier, zodat het nauwelijks op werken lijkt. Ik heb zelfs nog wat tijd voor sociale contacten, maar ook voor het ontwerp van ons komende nieuwe huis. Wel hoop ik dat na 19 maart (ja, dat is de verkiezingsdatum!) de drukte wat minder wordt. Nu weer snel verder: om 4 uur moet ik bij de burgemeester zijn. Loting van de lijstnummers. Ik voorspel dat we lijstnummer 12 krijgen.

Politiek manifest: van hijgerigheid naar toekomst

Alles hangt met alles samen

Laat ik weer eens wat een persoonlijk blog over het politieke bedrijf schrijven. Met een stuk of 10 van de 13 fractievoorzitters in Stichtse Vecht pogen we tot betere omgangsvormen te komen. Ik doe daar ook – wellicht tegen beter weten in – enthousiast aan mee, niet zozeer omdat het gezelliger moet worden in raadszaal en op de sociale media, maar vooral omdat we daardoor hopelijk tot betere besluitvorming komen. Daar zijn de inwoners mee gediend en vooral de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Met een manifest pogen we tot eendracht te komen en de neuzen te richten.

Juist het hijgerige reageren op kleine zaken, zoals helaas sommige van mijn collega’s (nog) doen, geeft weinig ruimte om aan lange termijn visies te werken. Ik ben voorzichtig optimistisch over de nu gezette stappen. Zeker als het lukt om met z’n tienen te laten zien hoe het ook kan, is er een grote kans dat anderen ook volgen. Eigenlijk is 2012 te belangrijk om rollebollend en kissebissend over (de digitale) straat te gaan. We gaan dit jaar belangrijke besluiten nemen. Hele concrete zaken zoals het ondersteunen van het C-Fordt bij Maarsseveen, vormgeven aan de verdubbelingsplannen van Nijenrode, maar ook aan abstractere zaken als een mobiliteitsvisie, waarin verkeer en parkeren aan bod komt, een woonvisie die moet bestendigen dat we geen groen meer opofferen aan woningbouw en natuurlijk de duurzaamheidsagenda. Een aantal raadsleden zullen bij deze 3 al afhaken, vrees ik, maar voor mij wordt het nog leuker omdat in 2012 ook het fundament wordt gelegd voor een strategische visie die over alles gaat in de gemeente Stichtse Vecht voor de komende tientallen jaren: genaamd Focus op morgen. Geen luchtfietserij, maar een helder beeld van hoe de gemeente er voor onze inwoners en bezoekers uit zou kunnen zien in pakweg 2025, 2030. Inderdaad: alles hangt met alles samen. Maar dat zie je pas als je wat afstand houdt tot de waan van alledag. Ik gun mijn collega’s ook afstand en reflectie. Alleen hierdoor komen we tot een stevige toekomstbestendige gemeente.

Cock als authentieke VVD-er?!

Cock als VVD-er

Op een symposium van de Open Universiteit kwam het thema ‘Risico’s, Rampen en maatschappelijke Reacties’ aan bod. Deze triple-R was gericht op de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in januari 2011. Volgens deskundigen was er eigenlijk sprake van een ‘brandje’. Ondanks de fouten die zijn gemaakt in de coördinatie en bij de brandbestrijding zijn er geen doden gevallen en was er nauwelijks sprake van effecten voor de burgerbevolking. Lees meer…

In een rollenspel mochten de symposiumdeelnemers beslissen of er een nieuwe Chemie-Pack mocht komen, nu twee keer zo groot als de afgebrande versie. Door een merkwaardig toeval kreeg ik de rol van fractievoorzitter van de VVD. Die rol ging me zo goed af dat ik er mee in de prijzen viel. Mede door mijn optreden ging de gemeenteraad (met 21 stemmen voor en 4 tegen) van Moerdijk akkoord met de komst van Chemie-Pack 2.0. Uiteraard met een hoger niveau van veiligheid en met veel duurzame aspecten er in. Ik hoorde later bij de borrel, toen ik nog wat mixed feelings uitte over mijn prijs, dat duurzaamheid niet links of rechts is, maar gewoon het beste voor de maatschappij. En ik had daarbij op authentieke wijze het groenrechtse geluid laten horen. In dat geval heb ik terecht een prijs gewonnen. Vertel het dan maar voort!

Hoogspanning

Al sinds 2006 ben ik bezig om de bouw van een groot hoogspanningsstation in het Groene Hart van Breukelen tegen te houden. In 2006 was ik het enige raadslid dat tegen de locatie op Kortrijk – Breukelen was. Gaandeweg is een meerderheid van de gemeenteraad en het college het met me eens geworden. Toen echter de gemeente Breukelen niet meer meewerkte, heeft het Rijk de regie naar zich toegetrokken door het project te laten vallen onder de rijkscoördinatieregeling. Hierdoor zijn inspraak en bezwaar fors beperkt. Na een lange tijd van stilte heeft het rijk nu ineens iets van zich laten horen. Na lang onderzoek is het rijk tot de conclusie gekomen dat de beste locatie …. Kortrijk is! We zijn dus weer terug bij af. Ik ga pogen nu de gemeenteraad en het college van Stichtse Vecht te mobiliseren om deze idiote aantasting van het groen tegen te gaan. Om te beginnen heb ik vragen gesteld. Klik hier voor de HSS – vragen Duurzaam Stichtse Vecht.

Duurzaamheid: groot en klein

Bij het vaststellen van de begroting 2011 van de gemeente Stichtse Vecht heb ik gepleit voor meer daadkracht voor duurzaamheid, met name voor energie en afval. De eerste berichten zijn dat de afvalscheiding in de nieuwe gemeente nog niet goed gaat. Daar moeten we dus wat aan gaan doen. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor de gemeentelijke portemonnee. Energie komt tot nu toe vrijwel niet aan bod. Zelfs niet in woorden, laat staan in daden. Als raadslid van Duurzaam Stichtse Vecht zal ik me hierover regelmatig laten horen.  Dit is duurzaamheid in het groot als je het over de totale gemeente hebt.

In het klein valt er ook nog veel te doen. Zo was het tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis van Loenen de laatste keer zo warm dat de airco draaide (buiten was het een graad of 7) en de burgemeester voorstelde om maar even de buitendeuren open te zetten. Ik heb haar daar meteen op aangesproken en gezegd dat het niet de bedoeling is om net zoals vroeger in het Oostblok de temperatuur te regelen met het openzetten van ramen en deuren, terwijl de ketel door blijft loeien. Ik denk dat de boodschap wel is overgekomen. En anders schrijf ik er de volgende keer weer over!

Stralingsdeskundige

Vandaag ben ik naar de updatecursus van het Antennebureau geweest. Ook in Stichtse Vecht zijn er zaken die met (gevaren van) elektromagnetische straling te maken hebben. Denk aan GSM- en UMTS-masten, aan hoogspanningsmasten en aan een hoogspanningsstation. Duidelijk is dat er geringe gezondheidsrisico’s zijn van elektromagnetische velden en dat er gezondheidseffecten zijn van de de zorgen en de onrust rondom elektromagnetsiche straling. Vanuit mijn elektrotechnische achtergrond was ik natuurlijk al behoorlijk op de hoogte, maar met de cursus van vandaag erbij weet ik ook weer hoe deze onderwerpen bij de inwoners aankomen. Ik hoop dat het mijn mede-raadsleden gaat lukken om ook een onderscheid aan te brengen tussen de directe risico’s en de onrust over de risico’s. Nog beter zou zijn als we als gemeente een antennebeleid zouden ontwikkelen, zodat we een toetsingskader hebben voor nog op te richten antenne-installaties.