Categoriearchief: duurzaam

Energieboswachter

Hoera, ik ben nu officieel energieboswachter! Dat betekent dat ik bij bijvoorbeeld de aanleg van zonneweides, windprojecten of andere ingrepen in het landschap kan helpen bij een natuurinclusief ontwerp. Nog te vaak wordt er geen gebruik gemaakt van mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen. En vaak is het heel simpel: zorg dat een hek rondom een zonneweide wel de koperdieven tegenhoudt, maar niet de dassen. Let op dat je windturbines niet plaatst in een belangrijk gebied voor weidevogels. Gebruik een deel van de winst om een gebied toegankelijker te maken voor planten, dieren én mensen.

Kortom: je kunt me (gratis!) inhuren.

Kerngezond

RibbenkastHet is weer eens vastgesteld: ik ben kerngezond. Uit de rusthartslag van 42 blijkt dat ik nog steeds een goed sportershart heb. Met de temperatuur hou ik het ook netjes: zo tussen 36 en 36,5 graad Celcius. Bloeddruk zit tussen normaal en perfect. BMI is met 20 ook in orde.

Voor het geval je je eigen gezondheid met die van mij wil vergelijken: normale waarden voor een rusthartslag zijn tussen 60 en 80. De meeste mensen stoken hun lichaam op tot toch wel 37 graden. Bloeddruk is bij mij tijdens de hartklop tussen 120 en 128 en bij hart-in-rust tussen 71 en 79. Klik voor een totaal overzicht: bloeddruk. BMI is een indicatie voor onder- of overgewicht. Ideaal is een getal tussen 19 en 24. Als je ook jouw BMI wilt berekenen, doe dan deze berekening.

Oh ja, dit werd allemaal bij mij gemeten terwijl ik een nachtje in het ziekenhuis van Woerden lag. Want ook kerngezonde mensen maken wel eens een misstapje en vallen dan ongelukkig. Bij mij zijn rib 9, 10 en 11 gebroken en uiteraard ook wat kneuzingen. Klik op het plaatje om de plek van die ribben te zien. Wat pijnstillers en wat tijd, en dan is alles weer goed.

Duurzaam Passiefhuis


Grotere kaart weergeven

Hieronder de inspreektekst zoals die gebruikt wordt/is op maandagavond 3 juni 2013 bij de werksessie van Landelijk Gebied West. Behoort bij zienswijze 36 – bouwvlakvergroting burgerwoning Oud Aa 18.

Geachte voorzitter, leden van de werksessie, wethouder en andere aanwezigen,

Mijn naam is Cock van der Kaaij, wonend Oud Aa 18 in Landelijk Gebied West. Ik spreek hier nu als burger, ik ben daarnaast raadslid in deze mooie gemeente. Het is leerzaam om nu een keer als burger het proces van een bestemmingsplan te doorlopen. Vier dagen geleden lag de reactie op mijn zienswijze op de deurmat, tot 3 dagen geleden kon ik me aanmelden voor dit spreekmoment. Voor ‘gewone’ burgers moet dit ook allemaal kort dag zijn. Uiteraard wil ik geen speciale behandeling. Ik wil geen voordeel, maar ook geen nadeel als raadslid.

De inhoud. Kort samengevat: wij willen – samen met de buren – de huidige 2-onder-1-kap uit 1860 vervangen door 2 vrijstaande eenheden. Het deel van de buren heeft al een jaar of 10 geen bestemming meer voor bedrijfswoning en verpaupert. Zij willen een nieuw toezichtshoudersverblijf bouwen. Onze bestemming is gewoon burgerbewoning en wij willen naast de huidige woning een betaalbaar voorbeeld van een duurzame woning laten verrijzen. Uiteraard slopen we vervolgens de huidige woning. Op dit moment zijn we de mogelijkheden aan het verkennen en we neigen naar de bouw van een Passiefhuis. Voor dit concept – zowel huis, erf als tuin – is een goede oriëntatie op de zon vereist. Om die reden hebben we op 27 december 2012 een verkennend ambtelijk gesprek gehad. Gespreksonderwerpen waren o.a. positionering op het perceel van 1500 m2 (waarbij we spraken over bouwvlakverschuiving en/of bouwvlakvergroting), maar ook de oriëntatie van het nieuwe huis: nokgevel evenwijdig of dwars op de weg, of onder een hoek van 60 graden, het verkavelingspatroon volgend. Het beeld dat ik van dat gesprek overhield, was dat bouwvlakvergroting tot vrijwel het gehele perceel – net als bij andere burgerwoningen op de Oud Aa – mogelijk was. Zo heb ik dan ook de zienswijze ingediend.

Vorige week donderdag schrok ik dan ook dat de bouwvlakvergroting afgewezen werd en dat ik voor zo’n grootschalige wijziging eerst een ruimtelijke onderbouwing aan moet leveren. Om drie redenen ben ik hier niet blij mee:

  1. een grootschalige wijziging is nooit de bedoeling geweest. Volgens ons was er meer sprake van harmonisering met buurpercelen. Overigens lijkt 10% bouwvlakvergroting voldoende. En dat kan je toch geen grootschalige wijziging noemen. Wellicht ten overvloede: hierdoor kan er geen mm3 extra gebouwd worden. Het blijft max 600m3.
  2. procedurekosten en -looptijd nemen toe,
  3. onzekerheid of waterschap hiermee akkoord gaat nu voor het eerst ook de bestemming ‘waterkering’ in het bestemmingsplan is opgenomen.

Volgens mij kan er een oplossing uitrollen die aan alle bezwaren tegemoet komt: beperk de bouwvlakvergroting tot maximaal 10%. Onze architect ziet goede ontwerpmogelijkheden voor een duurzaam Passiefhuis als de maat van 21×31 meter wordt aangehouden, waarbij de belangrijkste maat die van 31m aan straatzijde is. De huidige maat is door de dikke lijnen wat moeilijk te berekenen. Zelf houden we aan 22x27m. In gemeente Breukelen is al eens eerder – bij een aanvraag voor een carport – gesproken over een maat van 20x28m. Wellicht kan de wethouder aangeven welke maat de gemeente op dit moment ziet? Pas dan weten we of ons verzoek past binnen de 10%. Ik sta open voor overleg hierover.

Overige onderbouwing:

  1. de andere helft van de 2-onder-1-kap heeft via zienswijze 38 aan de straatzijde een bouwvlakvergroting gekregen van 8 naar 12m.
  2. bij andere zienswijzen is regelmatig sprake van gemeentelijk meedenken met de indiener. Daar wordt dan gedeeltelijk tegemoetgekomen aan de wensen van de indiener. Dat is bij ons (nog) niet gebeurd.