Categoriearchief: professioneel

Energiebesparing in de provincies

Ik spaar het klimaat. jij ook?

Ik spaar het klimaat. jij ook?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn in 2015 belangrijker dan ooit. Mede omdat de nieuwe Statenleden een nieuwe Eerste Kamer gaan kiezen in mei 2015. Ik constateer dat energie een belangrijk thema is in deze verkiezingentijd en -strijd. We moeten minder aardgas uit de Groningse bodem halen, we moeten gaan wennen aan grote windturbines in het landschap.

Dat is een goede basis om naar de bron van het energieprobleem te kijken: we verbruiken gewoon veel te veel energie. Energiebesparing is absoluut noodzakelijk. De Cock-watchers weten dat ik daar al een jaartje of 20 voor pleit. Op dit moment doe ik dat ook in een campagne van stichting Spaar het Klimaat. Doe ook mee, teken zelf en/of plaats onderstaande banner op je eigen website.

"Stop

Kopieer onderstaande code en plak deze in de html van je (LaPosta of MailChimp)nieuwsbrief of op je website:

<a href=”http://ikspaarhetklimaat.nl/pagina/verklaring-onderteken” title=”Onderteken ook de verklaring”>
<img src=”http://ikspaarhetklimaat.nl/banners/ishk_half_banner.png” alt=”Stop energieverspilling in gebouwen”>
</a>

Ook weer actief met opkomstbevordering verkiezingen

Het is heel leuk om als raadslid van Stichtse Vecht in andere gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen te promoten. Als lijsttrekker van het landelijk onafhankelijke Duurzaam Stichtse Vecht kan ik geheel onpartijdig werken aan opkomstbevordering. Deze week sta ik weer een aantal keren in Amsterdam, met name bij ‘moeilijke’ doelgroepen. Daarvoor is onder andere onderstaand filmpje gemaakt.

Pouwer – voor onafhankelijke zelfstandige professionals

logoDe al meer dan 20-jarige band met de Open Universiteit (OU) wordt nog verder verstevigd. Samen met andere milieuwetenschappelijk geschoolde zelfstandige professionals zijn we Pouwer aan het oprichten. Dat is dus een krachtig concept. En nee, het is geen slecht Engels van ons. Hoewel ik al sinds 1999 opdrachten aanneem onder de naam Lamswaen Ecocommunicatie, wil ik nu ook graag samenwerken met andere professionals. Op dit moment zijn we bezig om te kijken waar precies onze pouwer zit. Deels is dat vakinhoudelijk, zoals duurzame energie, afvalinzameling en hergebruik van grondstoffen. Aan de andere kant hebben we – de 4 initiatiefnemers – een schat aan proceservaring die goed geschikt is om gemeenten en midden- en kleinbedrijf (verder) te verduurzamen.

Aangezien ik steeds vaker hoor: ‘Cock, jij bent je verhaal’, ga ik niet verder met een aparte website voor mijn professionele werkzaamheden, maar wordt www.cockvanderkaaij.nl gaandeweg een onlosmakelijke mix van privaat, passie en professionaliteit. Hé, weer een triple-P!

Klanten willen weer burgers worden in doe-het-zelfcultuur

Benzinebonnen uit 1973 – een crisis is een kans.

Ik roep wel vaker: elke crisis is een kans. Wetenschappers komen nu ook tot die conclusie en verklaren: ‘Een crisis is een collectieve ervaring die de ogen opent. Het falen van oude ideeën wordt aangetoond, nieuwe ideeën zijn opeens haalbaar’.

Met name de ideeën in de financiële markten hebben gefaald. Daarbij geholpen door overheden. Gek genoeg wordt voor de oplossing van de crisis gedacht aan meer markt en aan meer (Europese) overheid. Burgers hebben vervolgens 2 mogelijkheden. Of ze geven toe aan hun machteloze populistische woede (en stemmen niet of op figuren die de crisis niet oplossen). Of ze nemen het heft in eigen handen. Ik kies voor die laatste mogelijkheid. Niet langer als passieve klant afhankelijk van bureaucratische instanties, maar onze eigen auto delen, zelf met zonnepanelen op eigen dag elektriciteit  opwekken en zelf onze eigen groente verbouwen.

Anno 2012 is dat geen grijze wollensokkenhouding meer, geen kleinschalig activisme, maar de invulling van duurzaam burgerschap.

Duurzaamheidsagenda van Atsma

In het regeerakkoord van VVD-CDA staat slechts 4 keer het woord duurzaamheid. Toch werkt staatssecretaris Joop Atsma aan een Duurzaamheidsagenda. Over een week of 2 maakt hij die bekend. Als lid van de VVM (vereniging van milieuprofessionals) heb ik meegedacht over een advies aan Atsma. In het advies hebben we Atsma gevraagd om nog voor de zomervakantie met ons van gedachten te wisselen hierover. Blijkbaar maakt Atsma hier geen gebruik van, want hij heeft niets van zich laten horen. Lees het advies.

Het advies geeft duidelijk aan dat de urgentie groot is en dat er volop mogelijkheden zijn om een duurzamer Nederland te realiseren. Kunnen en willen zouden echter bij dit kabinet wel eens heel verschillende dingen kunnen zijn…

Mox in Fukushima-3

Slechts weinig mensen hebben in de gaten dat Fukushima-3 een bijzondere reactor is. Hier wordt, beter gezegd: werd, Mixed Oxide verstookt. Dat bevat plutonium en is daardoor ongeveer een factor 2 miljoen (!) dodelijker dan gewoon verrijkt uranium. Twintig jaar geleden mocht ik als Greenpeace-actievoerder hiervoor al aandacht vragen in het Belgische Doel. Toen was er ook al een overschot aan plutonium omdat de markt voor kernwapens was ingestort na de val van de Berlijnse Muur.

Fukushima-3 is nu 41 jaar in bedrijf en mag gerust een verouderd type genoemd worden. Eigenlijk had deze reactor al uit bedrijf gemoeten. De capaciteit kon echter nog niet gemist worden, omdat reactor 7 en 8 nog steeds in aanbouw zijn. Of waren… Klik voor wat extra informatie hier. Ik was, ben en blijf dus tegen het gebruik van kernenergie. Het wordt hoog tijd dat we ook in Nederland, ook lokaal, eens echt werk gaan maken van energiebesparing en van het gebruik van duurzame energiebronnen. En laten we eerst maar duimen dat Fukushima-3 onder de kritische temperatuur en druk blijft.