Open Universiteit

Sinds 1992 ben ik verbonden aan de Open Universiteit. Van 1992 tot 1995 volgde ik als deeltijdstudent de opleiding Milieumanagement (kort hoger onderwijs). Dat smaakte naar meer en ik ging dan ook verder met de universitaire opleiding Milieu-natuurwetenschappen. In 2004 behaalde ik de titel Bachelor of Science (BSc)  met als afstudeeropdracht Onderzoek naar Atmosferische depositie in Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide. Tot slot had ik nog 7 jaar nodig om in  2011 de kroon op mijn studie te zetten met de afstudeeropdracht Kansen voor en door natuurcompensatie bij de aanleg en verbreding van wegen bij Rijkswaterstaat Noord-Brabant. Dit leidde tot de graad van Master of Science (MSc).

Wil je meer over me weten over mijn studietijd? Zie de coverfoto van de Modulair van 29 april 2011 en lees vanaf bladzijde 7.

Ook interessant is de rede  routekaart naar duurzaamheid die ik heb uitgesproken op de 19e Dies Natalis in 2003 van de Open Universiteit Nederland. Met daarin een impressie van het milieugedrag van de hoogleraren van de OU.

Ook ben ik vereerd dat ik zes jaar lang het voorzitterschap van de faculteitsvereniging NouW heb mogen doen. Gepoogd heb ik om te werken aan verbetering van de 3 V’s: vervrouwing, verjonging en vervlaamsing van de NouW-populatie. In 2011 heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Caroline van der Laan. Het bestuur bestaat nu uit 3 mannen en 4 vrouwen, waarvan 1 Vlaming. Van augustus 2012 tot en met april 2013 ben ik nog even tijdelijk voorzitter geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *