Maandelijks archief: januari 2011

Kritisch Groenlinkser

Is mijn partij de weg kwijt? We groeien als kool: afgelopen jaar 6000 nieuwe leden erbij. Daarnaast heb ik nog nooit zoveel actieve leden hun twijfels horen uiten over hun lidmaatschap. De standpunten over internationale vrede en veiligheid kunnen niet iedereen bekoren, of het nu gaat om het Midden-Oosten of Afghanistan. Op landelijk niveau is er gemor over de onzichtbaarheid van GroenLinks bij de aantasting van de natuur zoals in het regeerakkoord verwoord. Verder hoor ik kritiek over de wijze waarop Jolande Sap tot boegbeeld is ‘verkozen’. En dan is er ook nog een onbevredigende discussie over samenwerking / fusie met PvdA, SP, D66 en/of Partij voor de Dieren.

Wellicht denk je: wat is Cock toch kritisch? Dat komt omdat ik op een bijeenkomst van Kritisch GroenLinks was. Een informele club die ijvert voor meer binding met de leden, voor meer transparantie, meer interne democratie en vooral een breder gedragen koers. Je vind het toch niet gek dat ik lid ben van deze club?

Eten bij de Turk

Samen met m’n vriendin bedacht om een avondje Pauw en Witteman te doen. De live-uitzending begint om 11 uur, dus ruim de tijd om eerst wat in Amsterdam te eten. In Oud-West lopen we een Turks restaurantje in. We eten daar lekker, biertje, wijntje erbij. En we babbelen wat over politiek. Ook omdat Job Cohen straks in P&W komt. We hebben het over de GroenLinks-worsteling over Afghanistan. Het lijkt ons het beste en ook nog het goedkoopst om Afghanen hier in Nederland op te leiden tot politiedienaar.  Mits ze in Afghanistan geen soldaatje gaan spelen of overlopen naar ‘de’ Taliban. Bij het afrekenen worden we door de mensen van het buurtafeltje aangesproken. Wat wij als GroenLinksers vinden van het kabinetsvoorstel. Blijkbaar hadden ze niet alles gehoord. We geven onze mening en die vinden ze goed: Nederland moet niet meer naar Afghanistan. Voor welke misse dan ook. We krijgen ook nog een boodschap voor Job Cohen mee: het was een slechte casting om van hem de PvdA-leider te maken. Tsja.

Oh ja P&W: Job Cohen was op zijn Cohens. Geen flauw idee wat hij eigenlijk voor boodschap had over de samenwerking met ons.

AD: GroenLinks voert druk op Van der Kaaij op

Soms duikt bij mij ook wel eens de vraag op of ik nog wel zin heb in een toekomst bij GroenLinks? Het antwoord is nog steeds een volmondig JA. Komende zaterdag bespreken we bijvoorbeeld of GroenLinks wel of niet steun moet verlenen aan een nieuwe missie naar Afghanistan. Maar ook of GroenLinks meer moet samenwerken of zelfs fuseren met PvdA, D66 en/of SP. Mijn mening telt daar en wordt gewaardeerd. Ik ben tegen de (vooral militaire) missie zoals kabinet-Rutte die nu voorstelt. En fusie met andere partijen hoeft voor mij niet zo nodig.

Daarnaast is er lokaal onbegrip over mij. Dankzij twitterberichten van onze nummer één, komt de pers uit bij negatieve interne berichtgeving. Gelukkig schrijft het Algemeen Dagblad genuanceerd en past de journalist netjes hoor en wederhoor toe:

STICHTSE VECHT. GroenLinks Stichtse Vecht wil dat Cock van der Kaaij zijn zetel in de raad van Stichtse Vecht opgeeft. Dit wordt hem vanavond tijdens de afdelingsledenvergadering expliciet verzocht. Van der Kaaij wordt verweten dat hij tegen de afspraak zijn zetel innam, na zich eerder te hebben teruggetrokken,  net als de nummers 1 en 3 van de lijst,  Liesbeth Tettero en Albert Gemke. In een brief aan de leden, ook te lezen op de website van GroenLinks, staat onder meer dat Van der Kaaij een ‘eigenzinnige en solistische koers’ vaart en dat ‘verdere samenwerking met hem onmogelijk is’. Hem voordragen voor royement zou de enige manier zijn om uit de impasse te komen. Van der Kaaij houdt echter vast aan de zetel. Interim-bestuurder Robert Giesberts hoopt dat hij vanavond door informele druk tot een ander inzicht komt. ,,Als hij weigert wordt het toch de harde maatregel.”

Frans Sträter, afdelingsvoorzitter Noordwest Utrecht, is verbijsterd. ,,Het is absurd om over een royement te spreken; dit gaat niet om fraude of een ethische kwestie, maar om iemand die heel betrokken is en wil blijven. Wat er nou precies aan de hand is kan ik nog niet benoemen, maar je kunt de top-3 qua motieven niet over één kam scheren. Als partij moeten we aan de kiezers uitleggen waarom de nummers 1 en 3 hun plek niet innemen. Je terugtrekken als kandidaat is merkwaardig.”

Volgens een boze Van der Kaaij staat de brief aan de leden ‘vol met onwaarheden’. ,,Het is pertinent niet waar dat ik een afspraak heb geschonden. Ik heb mijn gezicht buiten de campagne gehouden vanwege onterechte negatieve persuitingen over mij, maar nooit afstand van mijn zetel gedaan. De bedoeling was dat de campagne een neutraal gezicht zou krijgen. De zaak wordt willens en wetens onvolledig naar buiten gebracht en andersdenkende leden worden genegeerd en zelfs ook zwartgemaakt.” (Monique Linnemann – AD)

Arabisch – annaa oehibboekoem!

Voor mij is het nog steeds schoolvakantie. Pas op 10 januari beginnen de Arabische lessen weer. Ik zit nu in het tweede jaar, het lezen en het schrijven van het MSA (Modern Standaard Arabisch) gaat ondertussen redelijk. Het grootste probleem is het bijhouden van mijn Arabische woordenschat. In het eerste jaar hebben we zo’n 300 woorden geleerd. In deze vakantie heb ik getest wat ik daarvan nog wist. De resultaten zijn schokkend. Zeker 80% is ergens in duistere spelonken van het geheugen terechtgekomen. Met wat moeite vind ik ze wel weer terug, maar er is zeker geen sprake van een actieve beheersing. Voor mij is het nu te laat, maar voor de jongere lezers: leer je talen zo jong mogelijk!

Wellicht vraag je je af, waarom wil Cock eigenlijk Arabisch leren? Een grapjas zei gisteren nog tegen me: ‘Stop toch met dat Arabisch, nu Geert Wilders het voor het zeggen heeft, kunnen we hier gewoon Nederlands blijven spreken.’ Als linkse optimist (een pleonasme?) denk ik dat deze rechtse ruk tijdelijk is en daarnaast wil ik graag doorgaan met reizen en met name naar het Midden-Oosten.

Vooruit dan, één belangrijke zin: annaa oehibboekoem! Fonetisch geschreven voor: ik hou van jullie!

Dat verklaar en beloof ik!

Met het afleggen van de zuiveringseed in een onhandige collegezaal van Nijenrode zijn nu 40 bestuurders benoemd in Stichtse Vecht. We hebben nu 1 waarnemend burgemeester, 6 wethouders en 33 raadsleden. En belangrijker: er ligt een coalitieprogramma. Na maanden van campagnevoeren, afscheid nemen van de 3 oude gemeenten en het kennismaken met de nieuwe gemeente, kan er nu eindelijk weer eens aan inhoud gewerkt worden. Wat gaan onze inwoners merken van dit nieuwe bestuur? Zelf ben ik als één van die benoemde raadsleden niet ontevreden met het programma dat er ligt. Eén van de twee rode draden is duurzaamheid. In elk voorstel van het college of de raad komt een duurzaamheidsparagraaf.  Meteen in 2011 worden we millenniumgemeente, sluipverkeer wordt aangepakt,  geen verhoging OZB en geen grote bouwplannen zijn woorden uit het coalitieprogramma. Nu eens kijken hoe de woorden omgezet gaan worden in daden!