Carport is af!

na 2 jaar voorbereiding…

Voor onze voormalige brandweerauto – nu onze expeditie-camper – wilden we graag een dakje. Gemeentelijke regels gaan echter uit van een maximale carporthoogte van 3 meter. Daar past onze camper echter niet onder. Oktober 2010 kregen we van het gemeentebestuur van Breukelen toestemming om 3,5 meter hoog te gaan. Wel moesten we dan zover mogelijk vanaf de openbare weg bouwen. Geen probleem. Wel moesten we hiervoor enkele fruitbomen verplaatsen. Ondertussen is Breukelen opgegaan in de gemeente Stichtse Vecht en begon de mallemolen opnieuw. Eerst werd de aanvraag afgekeurd omdat de tekeningen niet nauwkeurig genoeg waren. De 2e poging – na weer leges betaald te hebben – lukte wel. September 2011 kregen we de definitieve vergunning. Dat wil zeggen: we hebben vergunning voor ‘de activiteit bouwen waarvoor geen vergunning is vereist’. We zijn gestopt om het proberen te snappen. Eerst de bouwtekeningen afkeuren en daarna verklaren dat ‘de activiteit bouwen niet is beoordeeld’. Hopelijk worden andere inwoners van Stichtse Vecht klantvriendelijker behandeld… Wij zijn toch blij met ons afdakje, hoewel de leges van 1378 euro niet in verhouding staan met de bouwkosten van een paar honderd euro.